24,806,172,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

45,086,515,950đ

Jackpot 2

4,676,279,550đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết Quả Max 4D, Xổ Số Vietlottxổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00208 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 22-03-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 9
  • 9
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 0
  • 8
  • 1
  • 2
  • 6
  • 3
 • Giải Ba
  • 7
  • 1
  • 5
  • 6
  • 6
  • 5
  • 9
  • 3
  • 0
  • 6
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 9
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00207 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 20-03-2018

 • Giải Nhất
  • 9
  • 7
  • 5
  • 6
  Giải Nhì
  • 2
  • 7
  • 7
  • 0
  • 2
  • 3
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 0
  • 0
  • 6
  • 0
  • 6
  • 2
  • 9
  • 2
  • 8
  • 3
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 5
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00206 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 17-03-2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 1
  • 5
  • 7
  • 3
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 8
  • 9
  • 7
  • 4
  • 0
  • 3
  • 0
  • 7
  • 9
  • 8
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00205 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 15-03-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 8
  • 8
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 5
  • 4
  • 4
  • 5
  • 4
  • 7
  • 7
  • 3
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00204 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 13-03-2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 7
  • 1
  • 2
  • 9
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 9
  • 9
  • 8
  • 5
  • 5
  • 0
  • 1
  • 7
  • 6
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 9
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00203 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 10-03-2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 5
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 2
  • 1
  • 9
  • 9
  • 8
  • 6
  • 7
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9
  • 9
  • 4
  • 7
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 3
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00202 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 08-03-2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 4
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 1
  • 7
  • 0
  • 1
  • 3
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 8
  • 9
  • 7
  • 4
  • 5
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00201 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 06-03-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 7
  • 6
  • 3
  • 6
  • 4
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 9
  • 2
  • 3
  • 6
  • 8
  • 4
  • 6
  • 1
  • 3
  • 3
  • 5
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00200 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 03-03-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 7
  • 5
  • 9
  • 3
 • Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2
  • 6
  • 3
  • 6
  • 7
  • 4
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00199 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 01-03-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 0
  • 9
  Giải Nhì
  • 3
  • 9
  • 3
  • 1
  • 2
  • 9
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 3
  • 9
  • 9
  • 1
  • 0
  • 2
  • 6
  • 7
  • 6
  • 1
  • 8
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 0
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 9
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00198 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 27-02-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 5
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 2
  • 8
  • 0
  • 4
  • 9
  • 4
  • 2
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 8
  • 4
  • 0
  • 8
  • 1
  • 3
  • 6
  • 5
  • 1
  • 9
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00197 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 24-02-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 0
  • 2
  • 7
  Giải Nhì
  • 3
  • 4
  • 6
  • 1
  • 3
  • 6
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 6
  • 2
  • 7
  • 0
  • 3
  • 7
  • 1
  • 3
  • 7
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 2
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 7
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00196 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 22-02-2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 9
  • 6
  • 8
  Giải Nhì
  • 2
  • 2
  • 6
  • 3
  • 5
  • 1
  • 3
  • 0
 • Giải Ba
  • 7
  • 0
  • 5
  • 5
  • 5
  • 6
  • 0
  • 6
  • 1
  • 9
  • 0
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 6
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00195 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 20-02-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 4
  • 2
  • 8
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 8
  • 2
  • 9
  • 9
  • 1
  • 2
 • Giải Ba
  • 3
  • 3
  • 4
  • 8
  • 9
  • 5
  • 5
  • 2
  • 6
  • 5
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 2
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00194 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 17-02-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 9
  • 9
  • 0
  Giải Nhì
  • 0
  • 9
  • 2
  • 1
  • 0
  • 2
  • 5
  • 5
 • Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 7
  • 4
  • 7
  • 0
  • 8
  • 8
  • 0
  • 3
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 9
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00193 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 13-02-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 0
  • 7
  Giải Nhì
  • 0
  • 7
  • 2
  • 9
  • 7
  • 3
  • 3
  • 2
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 5
  • 3
  • 3
  • 3
  • 7
  • 0
  • 2
  • 9
  • 0
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 0
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 7
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00192 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 10-02-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 9
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 6
  • 2
  • 6
  • 5
  • 8
  • 6
  • 7
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 1
  • 4
  • 7
  • 7
  • 6
  • 1
  • 7
  • 5
  • 1
  • 5
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00191 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 08-02-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 3
  • 5
  • 2
  • 0
  • 2
  • 5
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 8
  • 3
  • 7
  • 2
  • 5
  • 6
  • 9
  • 7
  • 6
  • 8
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00190 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 06-02-2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 3
  • 9
  • 3
  Giải Nhì
  • 1
  • 1
  • 3
  • 4
  • 1
  • 1
  • 2
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 0
  • 0
  • 3
  • 9
  • 8
  • 3
  • 7
  • 3
  • 0
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 9
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 3
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00189 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 03-02-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 0
  • 7
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 5
  • 3
  • 7
  • 0
  • 8
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 4
  • 7
  • 2
  • 7
  • 0
  • 5
  • 4
  • 8
  • 5
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 7
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00188 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 01-02-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 6
  • 6
  • 7
  Giải Nhì
  • 2
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  • 2
  • 8
  • 1
 • Giải Ba
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
  • 1
  • 1
  • 6
  • 2
  • 9
  • 5
  • 1
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 6
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 7
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00187 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 30-01-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 3
  • 1
  • 7
  Giải Nhì
  • 2
  • 7
  • 9
  • 3
  • 8
  • 6
  • 6
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 4
  • 0
  • 6
  • 3
  • 0
  • 3
  • 6
  • 3
  • 0
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 1
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 7
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00186 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 27-01-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 7
  • 7
  • 5
  • 6
  • 9
  • 0
  • 4
  • 1
 • Giải Ba
  • 0
  • 7
  • 4
  • 7
  • 9
  • 1
  • 2
  • 4
  • 9
  • 6
  • 8
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00185 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 25-01-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 7
  • 1
  • 6
  Giải Nhì
  • 7
  • 7
  • 8
  • 3
  • 6
  • 2
  • 4
  • 2
 • Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 6
  • 1
  • 8
  • 9
  • 3
  • 1
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 1
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00184 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 23-01-2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 4
  • 3
  • 4
  Giải Nhì
  • 8
  • 1
  • 3
  • 2
  • 8
  • 5
  • 4
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 6
  • 0
  • 7
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3
  • 7
  • 3
  • 6
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00183 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 20-01-2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 3
  • 8
  • 3
  Giải Nhì
  • 6
  • 0
  • 2
  • 6
  • 6
  • 8
  • 4
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 8
  • 2
  • 8
  • 6
  • 4
  • 2
  • 6
  • 6
  • 5
  • 4
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 8
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 3
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00182 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 18-01-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 0
  • 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 0
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 2
  • 3
  • 6
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 5
  • 8
  • 4
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 3
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00181 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 16-01-2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 2
  • 8
  • 9
  • 6
  • 5
  • 5
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 4
  • 6
  • 7
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 7
  • 2
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 5
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00180 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 13-01-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 4
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 2
  • 2
  • 0
 • Giải Ba
  • 3
  • 7
  • 8
  • 5
  • 4
  • 0
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
  • 8
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00179 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 11-01-2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 2
  • 4
  • 4
  • 3
  • 6
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 8
  • 5
  • 8
  • 8
  • 1
  • 5
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 5
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00178 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 09-01-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 5
  • 7
  • 1
  • 9
  • 7
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 0
  • 1
  • 0
  • 3
  • 0
  • 3
  • 3
  • 4
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00177 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 06-01-2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 0
  • 5
  • 8
  • 5
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 8
  • 1
  • 2
  • 4
  • 4
  • 6
  • 4
  • 7
  • 9
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất x-x-x-x 6 15.000.000
Giải Nhì x-x-x-x x-x-x-x- 7 6.500.000
Giải Ba x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x 14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x-x-x 107 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 x-x 670 100.000