24,806,172,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

45,086,515,950đ

Jackpot 2

4,676,279,550đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết Quả Max 4D, Xổ Số Vietlottxổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00251 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 30-06-2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 3
  • 0
  • 1
  Giải Nhì
  • 3
  • 8
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 8
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 6
  • 5
  • 9
  • 6
  • 5
  • 7
  • 4
  • 2
  • 4
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 0
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00250 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 28-06-2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 5
  • 4
  • 4
  • 8
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 9
  • 0
  • 7
  • 8
  • 8
  • 2
  • 9
  • 5
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00249 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 26-06-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 7
  • 5
  • 0
  • 5
  • 7
  • 6
  • 2
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 6
  • 2
  • 9
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2
  • 0
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00248 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 23-06-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4
  • 7
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 9
  • 2
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 1
  • 3
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00247 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 21-06-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 3
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 2
  • 3
  • 9
  • 2
  • 7
  • 0
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 9
  • 9
  • 7
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
  • 7
  • 0
  • 0
  • 7
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 7
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00246 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 19-06-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 0
  • 5
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 1
  • 4
  • 1
  • 7
  • 7
  • 9
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 5
  • 9
  • 8
  • 8
  • 2
  • 6
  • 1
  • 3
  • 2
  • 5
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 5
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00245 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 16-06-2018

 • Giải Nhất
  • 9
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 2
  • 3
  • 7
  • 0
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 6
  • 6
  • 9
  • 1
  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
  • 2
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00244 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 14-06-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Nhì
  • 5
  • 7
  • 8
  • 3
  • 1
  • 0
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 3
  • 4
  • 5
  • 2
  • 9
  • 0
  • 8
  • 7
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 5
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00243 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 12-06-2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
  • 6
  • 3
  • 3
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 9
  • 6
  • 8
  • 5
  • 7
  • 9
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00242 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 09-06-2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 2
  • 2
  • 5
  • 0
  • 3
  • 6
  • 4
  • 5
 • Giải Ba
  • 7
  • 2
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
  • 5
  • 6
  • 5
  • 7
  • 2
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00241 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 07-06-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 4
  • 6
  • 1
  • 9
  • 3
  • 1
  • 3
  • 2
 • Giải Ba
  • 4
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 8
  • 8
  • 2
  • 7
  • 8
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00240 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 05-06-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 7
  • 0
  Giải Nhì
  • 0
  • 2
  • 0
  • 3
  • 5
  • 1
  • 8
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
  • 1
  • 6
  • 8
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00239 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 02-06-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 9
  • 3
  • 6
  • 3
  • 9
  • 5
  • 2
  • 5
 • Giải Ba
  • 1
  • 0
  • 0
  • 6
  • 6
  • 9
  • 3
  • 6
  • 8
  • 5
  • 7
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00238 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 31-05-2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 2
  • 5
  • 9
  • 7
  • 3
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 9
  • 1
  • 6
  • 2
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00237 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 29-05-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 7
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 6
  • 6
  • 9
  • 5
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 3
  • 1
  • 8
  • 6
  • 8
  • 9
  • 2
  • 0
  • 5
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 7
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00236 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 26-05-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 7
  • 9
  • 0
  • 4
  • 6
  • 2
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 2
  • 8
  • 8
  • 4
  • 8
  • 4
  • 6
  • 4
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00235 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 24-05-2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 7
  • 8
  • 6
  • 5
  • 2
  • 7
 • Giải Ba
  • 2
  • 1
  • 5
  • 8
  • 6
  • 7
  • 4
  • 3
  • 5
  • 0
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00234 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 22-05-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 6
  • 6
  • 8
  • 0
  • 5
  • 7
 • Giải Ba
  • 1
  • 4
  • 9
  • 4
  • 4
  • 3
  • 7
  • 4
  • 2
  • 5
  • 8
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00233 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 19-05-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 3
  • 3
  • 9
  • 7
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
  • 3
  • 4
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00232 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 17-05-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 7
  • 2
  • 9
  • 2
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 3
  • 4
  • 4
  • 5
  • 5
  • 3
  • 2
  • 9
  • 7
  • 4
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00231 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 15-05-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 0
  • 0
  • 9
  • 2
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 0
  • 9
  • 4
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00230 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 12-05-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Nhì
  • 9
  • 5
  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 1
  • 5
  • 1
  • 0
  • 9
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00229 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 10-05-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 8
  • 6
  • 2
  • 6
  • 8
  • 9
 • Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  • 0
  • 7
  • 8
  • 1
  • 8
  • 2
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00228 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 08-05-2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 3
  • 3
  • 1
  • 8
  • 4
  • 8
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 8
  • 9
  • 3
  • 4
  • 3
  • 7
  • 2
  • 7
  • 7
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00227 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 05-05-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 4
  • 1
  • 8
  • 7
  • 9
  • 2
 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 6
  • 8
  • 8
  • 3
  • 3
  • 9
  • 4
  • 4
  • 2
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 3
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00226 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 03-05-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 2
  • 7
  • 9
  • 4
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 4
  • 1
  • 8
  • 7
  • 4
  • 0
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00225 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 01-05-2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 8
  • 4
  • 9
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 9
  • 1
  • 0
  • 6
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 3
  • 1
  • 6
  • 3
  • 8
  • 2
  • 8
  • 5
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 9
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00224 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 28-04-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 4
  • 9
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 2
  • 3
  • 7
  • 2
  • 7
  • 9
  • 9
 • Giải Ba
  • 2
  • 0
  • 8
  • 6
  • 1
  • 8
  • 8
  • 6
  • 1
  • 8
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 9
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00223 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 26-04-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 5
  • 4
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 6
  • 6
  • 0
  • 2
  • 9
  • 3
 • Giải Ba
  • 9
  • 6
  • 2
  • 2
  • 0
  • 4
  • 7
  • 0
  • 6
  • 7
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00222 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 24-04-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 7
  • 3
  • 4
  • 6
  • 3
  • 1
  • 9
  • 3
  • 9
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00221 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 21-04-2018

 • Giải Nhất
  • 9
  • 9
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 9
  • 9
  • 2
  • 6
  • 2
  • 6
 • Giải Ba
  • 3
  • 0
  • 5
  • 5
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 9
  • 9
  • 4
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00220 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 19-04-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 1
  • 5
  Giải Nhì
  • 2
  • 8
  • 3
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 6
  • 5
  • 4
  • 4
  • 5
  • 9
  • 5
  • 6
  • 6
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 1
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất x-x-x-x 6 15.000.000
Giải Nhì x-x-x-x x-x-x-x- 7 6.500.000
Giải Ba x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x 14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x-x-x 107 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 x-x 670 100.000