24,806,172,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

45,086,515,950đ

Jackpot 2

4,676,279,550đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết Quả Max 4D, Xổ Số Vietlottxổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00181 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 16-01-2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 2
  • 8
  • 9
  • 6
  • 5
  • 5
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 4
  • 6
  • 7
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 7
  • 2
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 5
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00180 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 13-01-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 4
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 2
  • 2
  • 0
 • Giải Ba
  • 3
  • 7
  • 8
  • 5
  • 4
  • 0
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
  • 8
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00179 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 11-01-2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 2
  • 4
  • 4
  • 3
  • 6
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 8
  • 5
  • 8
  • 8
  • 1
  • 5
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 5
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00178 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 09-01-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 5
  • 7
  • 1
  • 9
  • 7
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 0
  • 1
  • 0
  • 3
  • 0
  • 3
  • 3
  • 4
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00177 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 06-01-2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 0
  • 5
  • 8
  • 5
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 8
  • 1
  • 2
  • 4
  • 4
  • 6
  • 4
  • 7
  • 9
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00176 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 04-01-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 1
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 1
  • 2
  • 1
  • 6
  • 2
  • 0
  • 1
  • 9
 • Giải Ba
  • 2
  • 5
  • 7
  • 9
  • 1
  • 2
  • 1
  • 7
  • 3
  • 8
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 5
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00175 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 02-01-2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 4
  • 1
  • 0
  • 9
  • 2
  • 0
  • 2
  • 9
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 1
  • 5
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
  • 1
  • 5
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00174 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 30-12-2017

 • Giải Nhất
  • 1
  • 6
  • 9
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 6
  • 7
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
 • Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 3
  • 6
  • 1
  • 3
  • 6
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00173 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 28-12-2017

 • Giải Nhất
  • 6
  • 1
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 3
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 6
  • 5
  • 5
  • 9
  • 2
  • 0
  • 5
  • 5
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00172 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 26-12-2017

 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 5
  • 1
  Giải Nhì
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4
  • 0
  • 9
  • 0
  • 6
 • Giải Ba
  • 2
  • 9
  • 6
  • 5
  • 2
  • 1
  • 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 5
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 5
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00171 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 23-12-2017

 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 6
  • 4
  • 5
  • 1
  • 9
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 3
  • 0
  • 4
  • 4
  • 8
  • 1
  • 4
  • 1
  • 5
  • 1
  • 1
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 0
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00170 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 21-12-2017

 • Giải Nhất
  • 3
  • 2
  • 7
  • 9
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 3
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 5
  • 0
  • 6
  • 9
  • 5
  • 7
  • 6
  • 3
  • 5
  • 5
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 7
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 9
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00169 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 19-12-2017

 • Giải Nhất
  • 0
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 1
  • 1
  • 8
  • 9
  • 3
  • 7
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 2
  • 1
  • 7
  • 1
  • 5
  • 3
  • 7
  • 9
  • 5
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00168 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 16-12-2017

 • Giải Nhất
  • 2
  • 2
  • 8
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2
  • 8
  • 2
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 6
  • 8
  • 0
  • 9
  • 4
  • 7
  • 3
  • 8
  • 7
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 8
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00167 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 14-12-2017

 • Giải Nhất
  • 6
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 5
  • 6
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 7
  • 3
  • 5
  • 9
  • 8
  • 0
  • 3
  • 0
  • 3
  • 2
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 7
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00166 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 12-12-2017

 • Giải Nhất
  • 8
  • 5
  • 8
  • 6
  Giải Nhì
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 7
  • 6
  • 8
  • 9
 • Giải Ba
  • 6
  • 1
  • 5
  • 7
  • 4
  • 6
  • 9
  • 9
  • 9
  • 3
  • 9
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 8
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00165 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 09-12-2017

 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 5
  • 0
  • 9
  • 1
  • 4
  • 4
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 3
  • 9
  • 6
  • 5
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
  • 5
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 7
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00164 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 07-12-2017

 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 3
  • 5
  • 3
  • 0
 • Giải Ba
  • 5
  • 3
  • 8
  • 0
  • 0
  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
  • 2
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00163 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 05-12-2017

 • Giải Nhất
  • 3
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 2
  • 4
  • 5
  • 5
  • 8
  • 7
  • 0
  • 8
 • Giải Ba
  • 9
  • 0
  • 8
  • 1
  • 7
  • 8
  • 6
  • 5
  • 9
  • 9
  • 1
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 5
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00162 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 02-12-2017

 • Giải Nhất
  • 4
  • 7
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 7
  • 8
  • 6
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 4
  • 5
  • 3
  • 7
  • 9
  • 4
  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00161 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 30-11-2017

 • Giải Nhất
  • 7
  • 2
  • 7
  • 0
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 8
  • 9
  • 2
  • 6
  • 9
  • 7
 • Giải Ba
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
  • 5
  • 7
  • 4
  • 2
  • 1
  • 1
  • 7
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00160 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 28-11-2017

 • Giải Nhất
  • 5
  • 1
  • 9
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 2
  • 5
  • 6
  • 3
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 1
  • 3
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
  • 9
  • 3
  • 1
  • 5
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 9
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00159 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 25-11-2017

 • Giải Nhất
  • 9
  • 3
  • 5
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 2
  • 7
  • 7
  • 4
  • 8
  • 1
  • 3
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 6
  • 6
  • 5
  • 5
  • 4
  • 9
  • 6
  • 4
  • 6
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 5
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00158 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 23-11-2017

 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 9
  • 1
  Giải Nhì
  • 3
  • 4
  • 8
  • 8
  • 1
  • 9
  • 4
  • 7
 • Giải Ba
  • 8
  • 6
  • 7
  • 6
  • 3
  • 6
  • 0
  • 0
  • 5
  • 6
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 9
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00157 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 21-11-2017

 • Giải Nhất
  • 1
  • 6
  • 9
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 8
  • 9
  • 7
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00156 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 18-11-2017

 • Giải Nhất
  • 3
  • 8
  • 0
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
  • 5
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 1
  • 6
  • 2
  • 2
  • 5
  • 1
  • 5
  • 5
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 0
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00155 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 16-11-2017

 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 4
  • 6
  • 5
  • 2
  • 7
  • 9
 • Giải Ba
  • 0
  • 1
  • 6
  • 3
  • 6
  • 1
  • 7
  • 3
  • 0
  • 6
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00154 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 14-11-2017

 • Giải Nhất
  • 1
  • 8
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 8
  • 3
  • 7
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 2
  • 7
  • 6
  • 5
  • 0
  • 4
  • 9
  • 3
  • 1
  • 6
  • 3
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00153 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 11-11-2017

 • Giải Nhất
  • 0
  • 8
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 3
  • 3
  • 9
  • 7
  • 5
  • 0
  • 7
  • 8
 • Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 9
  • 7
  • 2
  • 7
  • 7
  • 4
  • 2
  • 1
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00152 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 09-11-2017

 • Giải Nhất
  • 4
  • 2
  • 4
  • 6
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 2
  • 7
  • 4
  • 3
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 4
  • 3
  • 0
  • 7
  • 2
  • 1
  • 3
  • 0
  • 0
  • 6
  • 7
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 4
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00151 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 07-11-2017

 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 5
  • 0
  Giải Nhì
  • 4
  • 4
  • 9
  • 7
  • 5
  • 1
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 6
  • 6
  • 4
  • 2
  • 5
  • 5
  • 4
  • 9
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 5
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00150 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 04-11-2017

 • Giải Nhất
  • 0
  • 7
  • 5
  • 3
  Giải Nhì
  • 8
  • 6
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 4
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 0
  • 5
  • 9
  • 9
  • 1
  • 2
  • 6
  • 2
  • 5
  • 7
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 5
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất x-x-x-x 6 15.000.000
Giải Nhì x-x-x-x x-x-x-x- 7 6.500.000
Giải Ba x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x 14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x-x-x 107 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 x-x 670 100.000