24,806,172,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

45,086,515,950đ

Jackpot 2

4,676,279,550đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết Quả Power 6/55, Xổ Số Vietlottxổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00073 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 16-01-2018

  06 27 33 41 42 49
 • 22

Jackpot 1

247.416.944.25 đồng

Jackpot 2

4.948.803.450đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 247.416.944.25
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00072 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 13-01-2018

  03 21 25 26 51 55
 • 37

Jackpot 1

236.891.603.10 đồng

Jackpot 2

3.779.321.100đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 236.891.603.10
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00071 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 11-01-2018

  04 07 30 35 37 45
 • 01

Jackpot 1

229.877.713.20 đồng

Jackpot 2

3.679.272.900đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 229.877.713.20
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00070 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 09-01-2018

  18 25 28 46 50 51
 • 15

Jackpot 1

223.764.257.10 đồng

Jackpot 2

4.819.902.900đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 223.764.257.10
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00069 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 06-01-2018

  04 11 24 35 41 45
 • 17

Jackpot 1

213.511.359.90 đồng

Jackpot 2

3.680.692.100đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 213.511.359.90
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00068 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 04-01-2018

  01 07 31 35 46 55
 • 51

Jackpot 1

207.385.131.00 đồng

Jackpot 2

4.624.516.750đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 207.385.131.00
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00067 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 02-01-2018

  04 07 08 34 37 47
 • 24

Jackpot 1

198.519.424.05 đồng

Jackpot 2

3.639.438.200đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 198.519.424.05
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00066 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 30-12-2017

  08 09 36 37 39 50
 • 07

Jackpot 1

192.764.480.25 đồng

Jackpot 2

8.572.319.250đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 192.764.480.25
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00065 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 28-12-2017

  07 18 26 29 31 35
 • 34

Jackpot 1

185.756.375.10 đồng

Jackpot 2

7.793.640.900đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 185.756.375.10
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00064 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 26-12-2017

  07 11 13 18 26 42
 • 49

Jackpot 1

179.085.637.20 đồng

Jackpot 2

7.052.447.800đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 179.085.637.20
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00063 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 23-12-2017

  07 08 09 13 28 44
 • 12

Jackpot 1

172.865.880.75 đồng

Jackpot 2

6.361.363.750đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 172.865.880.75
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00062 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 21-12-2017

  22 23 27 35 37 46
 • 19

Jackpot 1

167.473.255.35 đồng

Jackpot 2

5.762.183.150đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 167.473.255.35
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00061 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 19-12-2017

  02 03 20 25 38 44
 • 12

Jackpot 1

161.744.780.55 đồng

Jackpot 2

5.125.685.950đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 161.744.780.55
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00060 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 16-12-2017

  05 23 37 41 43 53
 • 25

Jackpot 1

155.267.929.65 đồng

Jackpot 2

4.406.035.850đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 155.267.929.65
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00059 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 14-12-2017

  11 12 22 28 46 50
 • 07

Jackpot 1

150.431.996.55 đồng

Jackpot 2

3.868.709.950đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 150.431.996.55
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00058 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 12-12-2017

  06 07 08 21 32 39
 • 27

Jackpot 1

145.563.767.85 đồng

Jackpot 2

3.327.795.650đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 145.563.767.85
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00057 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 09-12-2017

  05 34 35 42 49 52
 • 21

Jackpot 1

142.613.607.00 đồng

Jackpot 2

3.293.227.850đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 142.613.607.00
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00056 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 07-12-2017

  03 14 26 35 44 54
 • 25

Jackpot 1

139.974.556.35 đồng

Jackpot 2

4.751.773.250đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 139.974.556.35
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00055 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 05-12-2017

  27 38 40 42 46 55
 • 05

Jackpot 1

135.897.635.55 đồng

Jackpot 2

4.298.782.050đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 135.897.635.55
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00054 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 02-12-2017

  09 37 45 50 53 54
 • 40

Jackpot 1

130.389.001.50 đồng

Jackpot 2

3.686.711.600đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 130.389.001.50
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00053 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 30-11-2017

  05 13 26 37 53 55
 • 28

Jackpot 1

126.430.993.20 đồng

Jackpot 2

3.246.932.900đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 126.430.993.20
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00052 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 28-11-2017

  02 19 39 49 51 53
 • 20

Jackpot 1

124.208.597.10 đồng

Jackpot 2

3.692.551.000đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 124.208.597.10
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00051 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 25-11-2017

  02 09 16 46 52 55
 • 50

Jackpot 1

120.250.718.85 đồng

Jackpot 2

3.252.786.750đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 120.250.718.85
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00050 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 23-11-2017

  01 02 03 18 25 50
 • 14

Jackpot 1

117.975.638.10 đồng

Jackpot 2

3.674.925.400đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 117.975.638.10
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00049 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 21-11-2017

  05 08 23 37 38 54
 • 55

Jackpot 1

114.313.083.15 đồng

Jackpot 2

3.267.974.850đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 114.313.083.15
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00048 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 18-11-2017

  11 12 26 42 50 54
 • 17

Jackpot 1

111.901.309.50 đồng

Jackpot 2

3.621.198.450đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 111.901.309.50
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00047 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 16-11-2017

  01 16 22 25 47 48
 • 21

Jackpot 1

108.584.968.35 đồng

Jackpot 2

3.252.716.100đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 108.584.968.35
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00046 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 14-11-2017

  20 24 29 41 47 49
 • 22

Jackpot 1

106.310.523.45 đồng

Jackpot 2

3.610.320.500đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 106.310.523.45
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00045 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 11-11-2017

  12 26 33 35 36 44
 • 01

Jackpot 1

102.765.805.95 đồng

Jackpot 2

3.216.463.000đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 102.765.805.95
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00044 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 09-11-2017

  02 03 06 23 34 36
 • 50

Jackpot 1

100.817.638.95 đồng

Jackpot 2

5.110.772.400đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 100.817.638.95
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00043 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 07-11-2017

  19 32 36 37 42 54
 • 28

Jackpot 1

97.091.932.800 đồng

Jackpot 2

4.696.805.050đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 97.091.932.800
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00042 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 04-11-2017

  02 08 12 44 46 52
 • 09

Jackpot 1

93.461.623.500 đồng

Jackpot 2

4.293.437.350đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 93.461.623.500
Giải nhất 51 10.000.000
Giải nhì 1798 300.000
Giải ba 29749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.