24,806,172,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

45,086,515,950đ

Jackpot 2

4,676,279,550đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Lĩnh Thưởng

Điều Kiện Vé Trúng Thưởng Xs VL

Điều Kiện Vé Trúng Thưởng Xs VL

Điều Kiện Vé Trúng Thưởng Xổ Số Vietlott

Quy Định Lĩnh Thưởng XS VL

Quy Định Lĩnh Thưởng XS VL

Quy Định Lĩnh Thưởng Xổ Số Việt Lott

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 2 tin đăng trong tổng số 2 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 1, kết thúc ở tin đăng số 2