24,806,172,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

45,086,515,950đ

Jackpot 2

4,676,279,550đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Max 4D

Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng

Giá trị dự thưởng

Giá trị dự thưởng

Giá trị dự thưởng

Cách Chơi Max 4D

Cách Chơi Max 4D

Cách xổ số max 4d Vietlott

Điều kiện dự thưởng

Điều kiện dự thưởng

Điều kiện dự thưởng

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 4 tin đăng trong tổng số 4 tin đăng, bắt đàu từ tin đăng số 1, kết thúc ở tin đăng số 4