Kết Quả Max 4D, Xổ Số Vietlott XSVL365xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00251 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 30-06-2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 3
  • 0
  • 1
  Giải Nhì
  • 3
  • 8
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 8
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 6
  • 5
  • 9
  • 6
  • 5
  • 7
  • 4
  • 2
  • 4
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 0
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00250 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 28-06-2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 5
  • 4
  • 4
  • 8
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 9
  • 0
  • 7
  • 8
  • 8
  • 2
  • 9
  • 5
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00249 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 26-06-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 7
  • 5
  • 0
  • 5
  • 7
  • 6
  • 2
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 6
  • 2
  • 9
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2
  • 0
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00248 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 23-06-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4
  • 7
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 9
  • 2
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 1
  • 3
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00247 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 21-06-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 3
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 2
  • 3
  • 9
  • 2
  • 7
  • 0
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 9
  • 9
  • 7
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
  • 7
  • 0
  • 0
  • 7
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 7
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00246 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 19-06-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 0
  • 5
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 1
  • 4
  • 1
  • 7
  • 7
  • 9
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 5
  • 9
  • 8
  • 8
  • 2
  • 6
  • 1
  • 3
  • 2
  • 5
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 5
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00245 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 16-06-2018

 • Giải Nhất
  • 9
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 2
  • 3
  • 7
  • 0
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 6
  • 6
  • 9
  • 1
  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
  • 2
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00244 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 14-06-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Nhì
  • 5
  • 7
  • 8
  • 3
  • 1
  • 0
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 3
  • 4
  • 5
  • 2
  • 9
  • 0
  • 8
  • 7
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 5
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00243 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 12-06-2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
  • 6
  • 3
  • 3
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 9
  • 6
  • 8
  • 5
  • 7
  • 9
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00242 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 09-06-2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 2
  • 2
  • 5
  • 0
  • 3
  • 6
  • 4
  • 5
 • Giải Ba
  • 7
  • 2
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
  • 5
  • 6
  • 5
  • 7
  • 2
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00241 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 07-06-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 4
  • 6
  • 1
  • 9
  • 3
  • 1
  • 3
  • 2
 • Giải Ba
  • 4
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 8
  • 8
  • 2
  • 7
  • 8
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00240 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 05-06-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 7
  • 0
  Giải Nhì
  • 0
  • 2
  • 0
  • 3
  • 5
  • 1
  • 8
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
  • 1
  • 6
  • 8
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00239 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 02-06-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 9
  • 3
  • 6
  • 3
  • 9
  • 5
  • 2
  • 5
 • Giải Ba
  • 1
  • 0
  • 0
  • 6
  • 6
  • 9
  • 3
  • 6
  • 8
  • 5
  • 7
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00238 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 31-05-2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 2
  • 5
  • 9
  • 7
  • 3
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 9
  • 1
  • 6
  • 2
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00237 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 29-05-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 7
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 6
  • 6
  • 9
  • 5
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 3
  • 1
  • 8
  • 6
  • 8
  • 9
  • 2
  • 0
  • 5
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 7
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00236 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 26-05-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 7
  • 9
  • 0
  • 4
  • 6
  • 2
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 2
  • 8
  • 8
  • 4
  • 8
  • 4
  • 6
  • 4
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00235 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 24-05-2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 7
  • 8
  • 6
  • 5
  • 2
  • 7
 • Giải Ba
  • 2
  • 1
  • 5
  • 8
  • 6
  • 7
  • 4
  • 3
  • 5
  • 0
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00234 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 22-05-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 6
  • 6
  • 8
  • 0
  • 5
  • 7
 • Giải Ba
  • 1
  • 4
  • 9
  • 4
  • 4
  • 3
  • 7
  • 4
  • 2
  • 5
  • 8
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00233 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 19-05-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 3
  • 3
  • 9
  • 7
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
  • 3
  • 4
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00232 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 17-05-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 7
  • 2
  • 9
  • 2
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 3
  • 4
  • 4
  • 5
  • 5
  • 3
  • 2
  • 9
  • 7
  • 4
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 2
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00231 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 15-05-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 0
  • 0
  • 9
  • 2
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 0
  • 9
  • 4
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00230 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 12-05-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Nhì
  • 9
  • 5
  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 1
  • 5
  • 1
  • 0
  • 9
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00229 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 10-05-2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 8
  • 6
  • 2
  • 6
  • 8
  • 9
 • Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  • 0
  • 7
  • 8
  • 1
  • 8
  • 2
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00228 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 08-05-2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 3
  • 3
  • 1
  • 8
  • 4
  • 8
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 8
  • 9
  • 3
  • 4
  • 3
  • 7
  • 2
  • 7
  • 7
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 6
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00227 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 05-05-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 4
  • 1
  • 8
  • 7
  • 9
  • 2
 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 6
  • 8
  • 8
  • 3
  • 3
  • 9
  • 4
  • 4
  • 2
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 3
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00226 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 03-05-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 2
  • 7
  • 9
  • 4
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 4
  • 1
  • 8
  • 7
  • 4
  • 0
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00225 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 01-05-2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 8
  • 4
  • 9
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 9
  • 1
  • 0
  • 6
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 3
  • 1
  • 6
  • 3
  • 8
  • 2
  • 8
  • 5
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 9
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00224 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 28-04-2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 4
  • 9
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 2
  • 3
  • 7
  • 2
  • 7
  • 9
  • 9
 • Giải Ba
  • 2
  • 0
  • 8
  • 6
  • 1
  • 8
  • 8
  • 6
  • 1
  • 8
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 9
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 8
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00223 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 26-04-2018

 • Giải Nhất
  • 7
  • 5
  • 4
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 6
  • 6
  • 0
  • 2
  • 9
  • 3
 • Giải Ba
  • 9
  • 6
  • 2
  • 2
  • 0
  • 4
  • 7
  • 0
  • 6
  • 7
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 1
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00222 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 24-04-2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 7
  • 3
  • 4
  • 6
  • 3
  • 1
  • 9
  • 3
  • 9
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00221 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 21-04-2018

 • Giải Nhất
  • 9
  • 9
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 9
  • 9
  • 2
  • 6
  • 2
  • 6
 • Giải Ba
  • 3
  • 0
  • 5
  • 5
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 9
  • 9
  • 4
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
xổ số jackport

Kỳ quay thưởng #00220 | Ngày quay thưởng Ngày quay thưởng 19-04-2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 1
  • 5
  Giải Nhì
  • 2
  • 8
  • 3
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 6
  • 5
  • 4
  • 4
  • 5
  • 9
  • 5
  • 6
  • 6
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 1
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất x-x-x-x 6 15.000.000
Giải Nhì x-x-x-x x-x-x-x- 7 6.500.000
Giải Ba x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x 14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x-x-x 107 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 x-x 670 100.000

Kết Quả Xổ Số Viêtlott, KQ XS VL

Website xsvl365.com , xsvl 365.net cung cấp miễn phí công cụ tìm kiếm, tra cứu kết quả xổ số vietlott. Cung cấp công cụ báo kết quả vietlott, báo kết quả xổ số, dự đoán, thống kê kết quả xổ số vietlott . Được thiết kế bởi w24.vn chúng tôi
Các bạn có thể tham gia ghi xổ số vietlott online tại 1sao.net
Diễn đàn Vietlott , Diễn đàn xổ số , Kết Quả Vietlott, xổ số Vietlott. Được thiết kế bởi w24.vn . Chuyên cung cấp website lô đề, xổ số, cá cược, thiết kế web quảng ninh .